Hapi Dolig!

Oherwydd gwaith a'r mab, dwi wedi bod yn dawel yn ddiweddar (ee mae gen i 1298 o negeseuon heb eu darllen ar bloglines!).

Felly Dolig Llawen i bawb sy'n darllen hwn.

Dyma fideo sy'n dangos planedau ein system solar wrth ei gilydd, ynghyd â rhai o ser adnabyddus y bydysawd.

Dwi â diddordeb yn y ser ers blynyddoedd, ond do'n i 'rioed wedi sylweddoli mor fach yw ein haul ni i gymharu a rhai o'r ser eraill yn y bydysawd.

I'r rhai sydd ddim mor gyfarwydd, dyma'r ser sy'n ymddangos:

Sirius yw'r seren fwyaf llachar yn yr awyr. Gellir ei gweld wrth draed Orion, yr heliwr.

Pollux, un hanner o efeilliaid Gemini. Mae Pollux wastad yn agos i'w efaill, Castor.

Arcturus yw'r seren lachar yn Bootes. Gellir ei darganfod drwy ddilyn cynffon yr Arth Fawr, neu handlen y sosban, mewn arc ar hyd yr awyr.

Rigel, y seren gyntaf yn y casgliad hwn o Orion, mae Rigel yn ffurfio'i benglin chwith.

Betelgeuse (neu Beetlejuice), eto o Orion, mae Betelgeuse yn ffurfio'i ysgwydd dde.

Antares, o gytser Scorpius, oherwydd ei safle yn yr awyr mae'n annodd i'w gweld.

Mu Cephei a VV Cephei o Cepheus, rhain yw'r rhai o'r ser mwyaf yn y bydysawd.

Am fwy o wybodaeth beth sy'n yr awyr heno, ewch i wefan Sky & Telescope a chlicio ar yr Interactive Sky Chart.

Mwy o stress i Microsoft

Rhyddhawyd Internet Explorer fersiwn 7 yn ddiweddar gan Micro$oft.

Roedd hwn fod i fynd efo Vista yn 2007, ond gyda llwyddiant Firefox ac Opera et al yn cynyddu roedd criw Redmond wedi gwthio'r dyddiad ymlaen.

Mae'r porwr wedi'i wella ers IE6, gyda gwell triniaeth o CSS (felly mae gwefannau yn arddangos yn well) a hefyd yn cynnwys tabiau ac yn y blaen.

Nid ydw i wedi'i ddefnyddio eto (rhaid i fi gadw IE6 ar fy nghyfrifiadur er mwyn profi gwefannau) ond nid ydi'r clod wedi bod yn uchel.

Mae nifer yn dweud bod Microsoft wedi gwella'r porwr, a bod triniaeth o CSS yn llawer gwell na'r hen, ond mai diweddariad o IE6 ydi, ac nid y porwr gorau ar y farchnad. Efallai ei fod wedi cyrraedd lefel Firefox 2.0, ond mae'r plug ins sydd ar gael i Ff yn ei wthio i'r brig yn hawdd.

Mae CNet wedi rhoi 7.0 allan o 10 iddo fo, ond mae defnyddiwr CNet ond yn rhoi 5.3 allan o ddeg.

A gyda rhyddhad Windows Vista yn 2007, sef system weithredu newydd Microsoft i gymryd lle Windows XP, mae nifer yn disgwyl yn eiddgar.

canran uchel o'r niferoedd hynny yw hacwyr a chracwyr y byd, sy'n glafoerio am y cyfle i roi cic yn din Microsoft. Ond mae Bil a'i fets yn hyderus na fydd Vista â'r un problemau diogelwch â pob fersiwn arall o'u system weithredu, ac maent wedi rhoi cyflwyniad i gynhadledd diogelwch Black Hat dros yr haf.

Mae cwmnïau diogelwch yn dweud na fyddent yn colli cwsg yn poeni am golli busnes.

Sgrech Wilhelm

Efallai bydd hwn yn swnio'n gyfarwydd: y sgrech â recordiwyd yn y 1950au sydd wedi'i ddefnyddio ganwaith ers hynny mewn ffilmiau.