Chris Cope o Flaen fy llygaid

Chris Cope ar O Flaen dy Lygaid
Dwi newydd rhoi switch off i'r rhaglen am Chris a Rachel yn symud i Gymru.

Rhaglen dda wnaeth i mi feddwl fwy am sut beth fysa codi pac a symud i rhywle hollol randym.

Yr argraff fwyaf geshi o'r rhaglen oedd ymroddiad Rachel i benderfyniad Chris i droi popeth ben i lawr a symud yma. Dwi'n llawn edmygedd iddi ei gefnogi gan roi ei swydd i fyny am ddyfodol ansicr iawn mewn gwlad ddierth a gwahanol.

Ond o'n i'n siomedig o glywed nad oedd Chris druan wedi cael llawer o groeso gan ei gyd-fyfyrwyr ar y cwrs.

Dwi'n falch bod 'na bobl callach o gwmpas sydd wedi dangos mai nid basdads sych ydan ni gyd, a rhoi croeso cynnes iddyn nhw'n dau.

Roedd gweld yr ups & downs yn ddiddorol, ac roedd gen i a Catrin drueni drosto pan yn anobeithio cyn y Nadolig, ond yn falch i weld y penderfynrwydd yn dychwelyd yn y flwyddyn newydd.

Pob lwc i'r ddau am y dyfodol. Neshi fwynhau y rhaglen yn fawr a mae'n bechod bod o wedi rhoi fyny ar ei freuddwyd o fod yn Gymro. Iesu - os deith o i dre a deud bod o o Gaerdydd fysa 'na neb callach!

Labels: ,

Urban Myths

Eshi ar noson stag fy mrawd yng nghyfraith i Ynys Manaw tua tair wythnos yn ôl.

Tra yna cododd y stori am y boi aeth i Amsterdam efo'i fets, a ddiweddodd fyny ar lwyfan gyda dyn du yn neud pethau ofnadwy iddo fo. Roedd rhai yn taeru bod y stori yn wir, a bod y boi dal yn 'sbyty yn ceisio dod dros y peth.

Felly eshi ar snopes.com ar ôl dod nôl i weld os oedd 'na unrhyw beth yna fysan awgrymu mai urban myth oedd o. Gan na ddarganfyddais i ddim, dyma fi'n ysgrifennu i'r wefan a adrodd y stori.

Geshi ateb nol bron yn syth, yn dweud mai variant o stori arall ydi o. Mae hi wedi ychwanegu fy ebost i at y dudalen, felly cliciwch i'w darllen.

Labels: ,