BlogGwrdd 2007, Bar y Maes, Sadwrn 11/8 am 3

Cofiwch am y blog gwrdd dydd Sadwrn yma yn y bar am 3 o'r gloch.

Bydda i yna a Rhys Wynne, felly cofiwch ddod draw i ddeud helo.

Labels:

Map o'r Steddfod

I'r sawl sydd â diddordeb, dyma fap yn dangos lle mae'r Maes, Maes-B, Maes-C a'r Maes Carafannau; a canol tref Yr Wyddgrug a Chlwb Rygbi'r Wyddgrug.

Map Steddfod 2007.

Os hoffet ti wneud hyn dy hun, mae gen i erthygl ar y blog arall yn rhoi gwers syml ar Mapio.

Labels: ,