That's the Badger!

O'n i'n sôn wrth ffrind i mi mod i'n meddwl bod o 'chydig yn od bod BBC Wales yn annog pobl i roi 'BBC Wales' fewn i google gyda'u term ymchwilio (yr hysbysebion Badger 'na).

Felly eshi ati i ymchwilio'n fwy trylwyr, a fysa chdi'n synnu beth sy'n dod ar frig canlyniadau google efo hwn:

"BBC Wales porn"

What would Gavin say?