Dolen Ddwfn

Mae YouTube wedi galluogi dolenni dwfn o fewn eu fideos.

Felly yn hytrach na deud:

"LOL!!1UN big lulz ar 1m 01s: http://uk.youtube.com/watch?v=7-ZnPE3G_YY"

Gelli di neud hyn:

"LOL!!1UN big lulz: http://uk.youtube.com/watch?v=7-ZnPE3G_YY#t=1m01s"

Sylwer ar y diwedd, mae cynnwys symbol hash efo t=1m01s yn neidio i'r peynt yna yn y fideo.

Labels: